• Drømmeklassen,  følelser,  Glisebok,  psykiskhelse

  Å legge en plan for SMART arbeidet

  Plakat i klasserommet med barnas styrker.

  Hei!

  I år skal jeg ha 7.klasse! Det er rart å tenke på at det har gått 3 år, og jeg skal inn i det siste året med klassen min. Det er mange av dere som leser disse bloggene som har fulgt klassen min hele veien, og det finnes 35 blogger om hva jeg har gjort i klassen. Når jeg, som nå, er i slutten av sommerferien, kommer det mange tanker om hva jeg har lyst å gjøre i år. For jeg kan ikke gjøre det samme hele tiden. Og det skjer en utvikling hos ungene som gjør at jeg hele tiden utvikler nye ting. Jeg følger deres behov og lager opplegg ut i fra det. For meg er det utrolig viktig å ha tid til dette arbeidet. Men mange av oss lærere tenker kanskje mye på at det ikke er en time som er satt av til psykisk helse, eller klassemiljø på timeplanen. Staten Norge har ikke satt av en time til dette viktige arbeidet, men likevel så har de sendt oss en del krav som gjør at det forventes at vi jobber med barnas psykiske helse. Den generelle delen i kunskapsløftet er full av det, det samme forventer paragrafer som 9a osv.

   

  Jeg har vært eneste år samlet de små restene jeg har fra andre timer til siste time fredag. Et år var det 30 min. norsk og 30 min. KRLE, et annet år var det 30 min. norsk og 30 min. naturfag. I år blir det en samling av norsk, krle, samfunnsfag og naturfag. Det er det samme hva det er, fordi nytten av å jobbe på denne måten gir resultater i ALLE fag. Ja, alle fag. For det vi utvikler mest er refleksjonsevnen til barna. De blir kreative tenkere, som har meninger, STOR empati for andre, bedre selvbildet og god til å ha relasjoner med andre. For en fantastisk klasse hører jeg ofte. OG ja det er de. Men det er ikke slik at vi ikke har problemer, utfordringer, dårlig dager eller dårlig selvfølelse, dårlige grenser, vanskeligheter med å sette grenser, vanskeligheter med å forstå andre eller har krangler. Vi er mennesker som alle andre, det som kanskje er anderledes i klassen min er at vi vet hva vi skal gjøre og vi er ikke redd for å forske oss frem til noe som fungerer! Ungene forstår at de trenger hjelp til å forstå og kommer å ber om det.

  “Eira, nå tror jeg mange ikke er enige i reglene, for vi krangler mye i denne leken”, kommer de og sier til meg. Så blir vi enig i reglene og leken går fint etter det. De tar ansvar og vet når de trenger veiledning.

  Så er det jo morsomt at når man har dreisen på en ting, så dukker det opp noe annet. I år skal jeg gjøre ferdig alle spørsmålene i forhold til følelser. Jeg har laget 15 spørsmål til refleksjon til 6 forskjellige følelser. Sint, redd og trist. Glede, fredfull og kraftfull. Jeg er ferdig med å gjennomføre sint og glede. Hver følelse har også øvelser knyttet til dem. Jeg håper at dette pedagodiske opplegget kan bli enkelt for andre lærere å ta i bruk i klassen som forebygging for god psykisk helse og godt klassemiljø. Kanskje kommer det også et kurs i dette etterhvert!

  Jeg har også en drøm om å skrive meg igjennom hele skoleforløpet til dette kullet. Altså skrive ned alt jeg har gjort, og refleksjonene rundt hva som skjer. Kanskje er det noe som blir utgitt og? Jeg har en følelse av at noen lærere trenger å se at ting fungerer før de ønsker å prøve selv. Jeg ser et mønster i hva som skjer og hva som er lurt å gjøre først og hva som kan oppstå. I hverfall slik det har vært i min klasse.

  Dette er hva jeg tenker å gjennomføre i 7.klasse, år 4 med SMART: (Husk at jeg har holdt på i 10 år med dette, så ingen forventing om at du skal gjøre alt dette første gang)

  • Uke 1 og 2 skal jeg gå igjennom fase 1-3 i Drømmeklassen
  • Lese en fortelling fra SMART oppvekst 4 annenhver uke.
  • Moralsk dilemma diskusjon annenhver uke.
  • Gjennom året jobbe meg igjennom 4 følelser.
  • Fredfull skal gjennomgåes samtidig med Buddhismen
  • Kraftfull samtidig med filosofi, humanisme, livsyn.
  • Jobbe med veikart: ca 2 i halvåret. 4-5 uker av gangen. Vi plukker tema fra drømmetreet.
  • Arbeidsboken i SMART vil jeg jobbe med i norsk timene.
  • Glisebok hver fredag, fra venner, familie og lærere.

  Siden smart oppvekst bøkene er fortellinger er det helt supert å bruke de som høytlesning med refleksjon i norsktimene. Det vil ta ca 20 minutter og jeg har god tid til noe annet og. Men det sier seg selv at jeg kommer til å velge bort tekster fra norskboken og ikke være så bokavhengi.

   

  Hvis du er en som ønsker å starte med SMART oppvekst nå, ville jeg gjort to ting: fortellinger og Glisebok.  Jeg ville satt det opp slik ca:

  Uke 1:

  • Gjennomgå styrkene fortellingen vil handle om
  • Les en fortelling fra boka, still spørsmål til fra en styrke.
  • Glisebok

  Uke 2:

  • Gjennomgå styrkene fortellingen vil handle om
  • Repeter hva fortellingen handlet om, still spørsmålene fra den 2. styrken
  • Moralsk dilemma som hører til fortellingen
  • Glisebok

  Dette ville jeg gjort lenge før jeg tok en vurdering om å gjennomføre noe mer. Det er viktig å ikke gjøre for mye, men heller få gjennomført noe systematisk. Det er det som blir gjort over tid, altså 3 mnd-6mnd, som gir resultater. Jeg ville heller valgt 1 ting og holdt meg der enn å ikke få til å gå i dybden. Husk at vi og må Trene og bruke Mot 🙂

  Lykke til!

  Eira S. Iversen

  Lærer, forfatter, coach og

  SMART konsulent.

   

   

 • Glisebok,  Ukategorisert,  Undervisningstips

  Gruppearbeid med Gliseboka

  Hei!

  Det er midt i de stressende ukene før sommerferien begynner. Alle lærere vet godt hva jeg snakker om. Det kan være kaotiske dager hvor vi avslutter fag, rydder, vasker, flytter, synger, planlegger og gjennomfører avslutninger på kveldstid. Kanskje har du som meg uken full av samtaletimer i tillegg? Det er midt oppe i dette jeg vil gi ungene i klassen en god Glisebok avslutning også. Lurer du på hva Glisebok er kan du lese om det i bloggen Gliseboka. De har jobbet med å finne styrker til seg selv hver eneste fredag i år. De har hatt hemmelig venn og gitt hverandre styrker og foreldrene har skrevet i bøkene deres på foreldremøte. De siste ukene har jeg funnet på en ny ting også. En av mine styrker er kreativitet, og det tar ikke lang tid før jeg vidreutvikler ting.  Det er godt jeg har denne bloggen jeg kan øse ut av meg i.

  20170612_091650Glisebok gruppeoppgave:

  Elevene har den siste tiden sittet i grupper og jeg delte ut glisebøkene deres for å gjøre en gruppe oppgave. De trakk en bok som lå i midten, og samarbeidet om å gi hverandre styrker. Den som fikk en styrke med fortellingen til i boka si, fikk ikke lov å prate, men måtte sitte å lytte til den nydelige diskusjonen om hva de var gode til. Jeg sto foran klassen og nøt gode, flaue smil fra fornøyde unger. Dette var det de sa om hvordan det var å gjennomføre gliseboken på denne måten:

  “Veldig fint, det var fint å høre de fine ordene om meg”
  “Gøy!”
  “Jeg ble veldig glad da jeg hørte alle komplementene”
  “Dette vil jeg gjøre igjen.”

   Uken etter kom jeg på en ny ide: Alle jentene gir hverandre en styrke i gliseboka, mens den det gjelder sitter å høre på. Dette var også en knall god halvtime. Jeg ba jentene sitte på grupperommet og guttene satt i klasseromet og diskuterte hverandres styrker.

  Denne uken var det tid for en oppsummering av Gliseboka! Vi gjorde dette i fjor også og det var virkelig en god avrunding på et års prosjekt. Den kan du lese om i en annen blogg fra i fjor som heter  Glisebok Avslutning. Alle elevene går igjennom sin glisebok og teller opp hvor mange ganger de har brukt de forskjellige styrkene. De teller også med de de har fått av andre i klassen og foreldre. Så lager de en 1., 2., og 3. plass av opptellingen. Helt tilslutt velger de en styrke de kjenner ER dem. En hovedstyrke for året. Det må ikke være en av de tre som fikk flest stemmer. De kan velge fritt. Hvorfor? Fordi de skal eie den. Den skal anerkjennes av dem selv og integreres og aksepteres av dem selv.

  I fjor lagde de også plakater med sitt ansikt på og de tre topp styrkene som de hadde flest av i gliseboka ble limt på. De har hengt i klasserommet i hele år. Det so var ekstra gøy nå, var at vi tilslutt gikk bort til veggen med styrkene våre og så om vi hadde brukt noen andre enn i fjor! Dette viste en utvikling jeg ikke forutså. Det jeg og elevene oppdaget var:

  1. Gliseboken det første året handlet mest om å finne hva vi fikk til som var enkelt å finne og hadde “lavterskel” situasjoner til.  Vi jobbet med å snu fokus, tørre å tro på at vi var gode og stole på at de andre rundt oss også tror på oss, og forventer det som er godt.
  2. Gliseboken år nr 2 har en dypere mening. Vi har virkelig jobbet med å utvikle styrker i oss. De som har slitt med sinnet sitt har funnet situasjoner der de kjenner seg stolte fordi de fikk det til! Det betyr at de styrkene som har blitt skrevet om i år er styrker de har jobbet mot for å utvikle. MANGE av jentene har jobbet med MOT. Flere i klassen har jobbet med SELVKONTROLL osv. OG de er virkelig forskere i sitt eget liv der de kan lete etter der de får til det de synes er strevsomt. Dette er virkelig et dypere nivå i gliseboka.

  Det får meg til å tenke, hva vil skje når klassen min har jobbet et år til med å finne det de får til? Jeg er så stolt og rørt over det disse ungene får til! Og det beste av alt, de virker så sterke i måten de møter det som er vanskelig på. Vi krangler og diskuterer enda. Vi megler og prøver å forstå. Relasjoner er noe av det vanskligste i verden, tror jeg. Men vi bretter opp ermene, lener oss frem og VIL forstå hverandre og oss selv! For vi er robuste, vi har motstandskraft til å takle motgang og det negative som skjer. VI holder fokus på det vi vil ha og det vi drømmer om, og vi tar action hver dag mot det! Og det faglige sier du? Det er helt rått! Jeg og min kollega må ned på ungdomskolen for å finne bøker nå, vi sitter å klør oss i hodet på hvordan holde det fagelig trykket oppe. Det gir oss en utfordring, og den utfordingen tar vi på strak arm med stjerner i øya!

  Hilsen Eira