• SMART ungdom

  SMART ungdom er i trykken! Kommer i begynnelsen av september!

  smartungdomforside1SMART ungdom

  Da er det endelig tid for å fortelle mer om SMART ungdom! Fra idag vil det være mulig å forhåndsbestille boka!

  På baksiden av boken kan du lese dette:

  Hvordan skape fellesskap, som får fram det beste hos hver enkelt?
  I SMART ungdom blir vi kjent med seks ungdommer og en lærers ulike perspektiv i dagsaktuelle
  situasjoner. Gjennom 30 historier får vi en dypere forståelse av et språk om styrker. Dette i
  motsetning til mye av dagens fokus som går ut på å løse barn og unges problemer, eller
  reparere «feil og mangler». SMART ungdom handler om å tenne gnisten og forløse
  potensialer som ligger i hver og en. Det finnes en del nøkler som kan hjelpe oss med dette.
  Hver og en bokstav i SMART står for en slik nøkkel
  S – styrkefokus
  M– medvirkning
  A – anerkjennelse
  R – relasjoner
  T – trening
  smartungdomforside

   

  SMART ungdom
  • har drømmer
  • setter seg klare mål for framtida og planlegger hvordan de skal nås
  • er aktiv med på å skape felleskap som er preget av åpenhet og samhold
  • er opptatt av finne gode egenskaper hos seg selv og andre.
  • liker å reflektere over moralske spørsmål
  • er opptatt av å spille andre mennesker gode
  • er framtidas ledere. De elsker å lede andre mennesker i prosesser der Styrkefokus, Medvirkning, Anerkjennelse, Relasjoner og Trening står sentralt.
  Skap drømmer, sett mål og elsk veien!


  Arbeidsbok

  Vi har også laget en arbeidsbok for elevene! Den heter Planlegger’n! I denne er det plass til å jobbe med alle styrkene, moralske dilemmaene og vi har andre øvelser med slik som; Drømmetreet, takknemlighetsdagbok, humordagbok og energikartlegging. Ungsommen vil få ord på følelser, styrker og egenskaper gjennom dette arbeide! Her er noen bilder fra Planlegger’n.